Skip to main content

Privacyverklaring Stichting Gebroeders de Jong’s Leen

1 november 2023

Uw privacy is voor Stichting Gebroeders de Jong’s Leen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Stichting Gebroeders de Jong’s Leen allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Gebroeders de Jong’s Leen.

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, geboortedatum en e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u.

Informatie

Wij willen u graag informatie sturen over onze  (nieuwe) diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze communicatie. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Piwik PRO Analytics Suite

Wij gebruiken Piwik PRO Analytics Suite als analytics-software voor onze website en als tool voor toestemmingsmanagement. Wij verzamelen gegevens over bezoekers aan onze website op basis van cookies. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen: IP-adres, besturingssysteem, browser-ID, browse-activiteit en andere gegevens van een bezoeker. Zie de reikwijdte van de door Piwik PRO verzamelde gegevens.

Wij berekenen meetgegevens zoals bounce rate, paginabezoeken, sessies en dergelijke om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen ook bezoekersprofielen maken op basis van browsegeschiedenis om gedrag van bezoekers te analyseren, gepersonaliseerde content weer te geven en onlinecampagnes te voeren.

Wij hosten onze oplossing op Microsoft Azure in Duitsland/Nederland/Verenigde Staten/Hong Kong/ElastX in Zweden en de gegevens worden 14/25 maanden bewaard.

Het doel van de gegevensverwerking: analyse en conversietracking op basis van toestemming. Grondslag: Art. 6 (1)(a) AVG.

Piwik PRO stuurt gegevens over u niet door naar andere subverwerkers of derden en gebruikt ze niet voor eigen doeleinden. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Piwik PRO.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Gebroeders de Jong’s Leen
Gentsestraat 156
2587 HZ ’s-Gravenhage
info@dejongsleen.nl
+31 (0)6 57336150