Skip to main content

De Tjeerd de Jongprijs

De stichting Gebroeders De Jong’s Leen bestond in 2011 90 jaar. In dat kader heeft de stichting in samenwerking met de universiteit van Wageningen de Tjeerd de Jongprijs in het leven geroepen. De prijs is vernoemd naar Tjeerd de Jong, de langstlevende broer van de gebroeders de Jong. Vanaf 2011 wordt de prijs jaarlijks in de herfst uitgereikt.

Uitleg over de prijs

  • De Tjeerd de Jongprijs betreft een onderzoeksprijs op het gebied van Dierhouderij en Economie en is een aanmoediging voor excellente studenten Master of Science van de Wageningen UR voor het uitvoeren en verdiepen van een bijzonder onderzoek of idee.Voor de prijs wordt maximaal een drietal studenten genomineerd van de opleiding Dierwetenschappen aan de Wageningen UR die in de afrondende fase van hun studie deelnemen aan het vak Research Mastercluster. In het kader van dat vak schrijven zij een voorstel voor hun eigen onderzoeksproject. De genomineerden dingen met dat onderzoeksproject en hun voorstel tot uitvoering van het project mee naar de prijs. De winnaar ontvangt een geldbedrag. Alle genomineerden ontvangen een aandenken.

Er zijn flyers in omloop met daarin informatie over de stichting en de Tjeerd de Jongprijs.

De jury

De jury bestaat vier leden. De twee wetenschappelijke juryleden zijn hoogleraren of (hoofd)docenten die betrokken bij de opleiding Dierwetenschappen van de universiteit. Professor dr ir Johan van Arendonk is daar één van. De overige twee juryleden zijn afkomstig uit de geledingen van de stichting. Dat zijn Herre Kingma, voorzitter van de stichting, en Eelco de Graaf , belast met de inspectie op de studievoortgang van de pensiegerechtigden.

De prijsuitreiking

De prijs wordt ieder najaar uitgereikt in een van de zalen van de Wageningen UR. De ceremonie is toegankelijk voor genodigden van de stichting, medewerkers en studenten van de universiteit en familie, vrienden en bekenden van de genomineerden.

De prijsuitreiking heeft een vast protocol. Na de introducerende speeches komen de genomineerden aan het woord. De genomineerden houden een pitch van enkele minuten waarin zij uitleg geven over hun onderzoeksplan. Na iedere pitch hebben de aanwezigen en de jury de gelegenheid vragen te stellen. Nadat de drie genomineerden ieder hun plan hebben toegelicht en de vragen zijn beantwoord trekt de jury zich terug voor beraad.

De winnaar van de Tjeerd de Jongprijs ontvangt een geldbedrag van 2.000 euro. Deze wordt tijdens de ceremonie in de vorm van een symbolische cheque overhandigd. Alle genomineerden ontvangen een aandenken in de vorm van een beker van Makkumer aardewerk. Na afloop van het officiële gedeelte is er voor alle aanwezigen gelegenheid voor napraten met een drankje en een hapje in het universiteitsgebouw.