Skip to main content

De Tjeerd de Jongprijs 2012

Op vrijdagmiddag 9 november 2012 heeft de uitreiking plaatsgevonden van de Tjeerd de Jongprijs 2012 in het nieuwe Zodiac gebouw gelegen op de campus van Wageningen UR.

Evenals vorig jaar streden drie genomineerden om de geldprijs van 2.000 euro die in de vorm van een symbolische cheque zou worden overhandigd. In korte voordrachten te houden in het Engels zouden zij hun onderzoeksproject presenteren.

De jury bestond dit jaar ook uit vier personen. Namens de faculteit was professor dr Johan van Arendonk jurylid en tevens voorzitter van de jury. In die rol introduceerde hij de kandidaten, praatte hij de middag aan elkaar, gaf de aanwezigen gelegenheid tot het stellen van vragen en vertelde over hoe het de drie genomineerden is vergaan die in 2011 meedongen naar de prijs. Namens de stichting zaten in de jury professor dr Herre Kingma, Erik Meijer en mr Klaas-Jan van Dijk. Daarbij was Herre Kingma degene die namens de jury de prijs zou uitreiken.

Als eerste genomineerde kreeg Lenneke Cornelissen het woord. Zij vertelde over haar onderzoeksproject waarmee kennis kan worden opgedaan over de werking van het immuunsysteem van karpers. Te wetenschappelijk-technisch om het hier te herhalen maar met die kennis zouden middelen kunnen worden ontwikkeld die het immuunsysteem van vissen effectief stimuleren. Lissa McKenna nam als tweede genomineerde haar plaats in. Zij heeft een onderzoeksproject ontwikkeld waarin de invloed van (hoge) geluidsbelasting op kippen wordt getest in alle stadia van het leven van de kip, van het ei tot volwassenheid. Kippen worden thans blootgesteld aan hoge geluidsbelasting door het gebruik van ventilatoren en het negatieve effect daarvan wordt verondersteld maar is nog niet wetenschappelijk vast komen te staan. Freek Jurg vertelde over zijn onderzoeksproject waarin door het combineren van methoden van bestrijding van kankercellen een effectiever bestrijdingsmethode zou kunnen worden gevonden. De basis van zijn onderzoek is dat kankercellen in een lichaam als gevaarlijk kunnen worden geëtiketteerd waardoor eigen cellen die kankercellen nu wel herkennen en kunnen onderdrukken of uitschakelen.

Na de drie pitches en beantwoording van de vragen door de genomineerden, trok de jury zich terug voor beraad. Het bleek geen eenvoudige opgave. Na het overleg dat langer dan verwacht duurde wees de jury Lenneke Cornelissen aan als winnaar van de Tjeerd de Jongprijs 2012. Lissa McKenna werd tweede en Freek Jurg derde. De symbolische cheque, bloemen en de beker werden haar uitgereikt door Herre Kingma. De jury roemde het wetenschappelijke niveau van het onderzoek van Lenneke maar was ook onder de indruk dat zij de geldprijs wilde besteden aan het verbeteren van haar Engels. De stichting steunt deze inzet tot persoonlijke ontwikkeling van harte.

Na de prijsuitreiking kon uit verhalen van betrokkenen worden afgeleid dat het competitie-element onder de studenten die het vak Research Mastercluster hadden gevolgd, groot was geweest. Studenten hadden elkaar geholpen maar waren ook kritisch geweest naar elkaar. Johan van Arendonk beaamde dat dat voor studenten die een wetenschappelijke carrière ambiëren geen slechte training is. In de wetenschap is nu eenmaal sprake van competitie en is het dus zinvol studenten er vroeg mee vertrouwd te laten raken.

Het bestuur feliciteert Lenneke Cornelissen van harte met het winnen van de Tjeerd de Jongprijs 2012. En dankt alle vrienden en familie van de kandidaten voor hun aanwezigheid. De stichting dankt tevens Johan van Arendonk, Jan van der Poel, de docenten, en overige medewerkers van de universiteit voor hun betrokkenheid en inzet om editie 2012 van de Tjeerd de Jongprijs mogelijk te maken.

Hieronder treft u een foto aan van de prijswinnaar van dit jaar. Op volgorde van lengte ziet u naast onze voorzitter staan Freek Jurg, Lenneke Cornelissen (winnaar) en Lisa McKenna.