Skip to main content

Stichting Gebrs. de Jong’s Leen

De Stichting Gebr. de Jong’s Leen bestaat 100 jaar! Op zaterdag 2 oktober vierden we dit met een symposiom/webinar vanuit het Scheepvaartmuseum in Sneek.

Klik hier voor meer informatie.

Oprichting en activiteiten

Stichting Gebroeders De Jong’s Leen is opgericht in 1921 en beheert de nalatenschap van de gebroeders De Jong. Zij hebben hun vermogen ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de educatie van afstammelingen van het echtpaar Herre Rinia en Reinskje van der Sluis. De Stichting beheert hiertoe onder meer een stamboom (register) om de nazaten in staat te stellen gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door:

  • Herre Kingma – voorzitter
  • Klaas-Jan van Dijk – penningmeester
  • Birgit ten Cate – secretaris
  • Eelco de Graaf – inspecteur studievoortgang
  • Martin de Vries – bestuurslid

Pensies

De stichting keert geldbedragen uit, pensies, aan afstammelingen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis die een opleiding volgen, aan het promoveren zijn of anderszins in educatieve zin een prestatie willen leveren.

Afstammelingen die menen in aanmerking te komen voor een pensie moeten een volledig ingevuld sollicitatieformulier indienen bij de secretaris van de stichting. Het formulier is uitsluitend op het afgeschermde deel van deze site beschikbaar voor afstammelingen vanaf het moment dat een sollicitatieronde is gestart. Sollicitaties naar een pensie ingediend buiten een sollicitatieperiode worden door het bestuur afzonderlijk behandeld. Of men afstammeling is wordt onder andere geverifieerd met behulp van de stamboom die door de stichting wordt beheerd. Toekenning van een pensie vindt plaats na een positief besluit daartoe genomen door het bestuur van de stichting.

Contactgegevens

Voor contact met de stichting kan het algemene e-mailadres gebruikt worden: info@dejongsleen.nl.

Voor het aanmelden voor het register en het doorgeven van wijzigingen (huwelijk, scheiding, geboorte en overlijden van afstammelingen):
zie de pagina Het Register.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 41000680.