Skip to main content

Friese Studielenen

Stichting Gebroeders De Jong’s Leen maakt deel uit van de groep studielenen die zijn oorsprong heeft in Friesland. Jaarlijks komen vertegenwoordigers van deze studielenen bijeen in één van de Friese steden, vaak op prachtige historische locaties, voor presentaties, het uitwisselen van ervaringen en voor de gezelligheid. Op deze pagina treft u korte verslagen aan van deze bijeenkomsten.

2012 Bijeenkomst te Ysbrechtum

De eerste bijeenkomst van de gezamenlijke Friese studielenen werd gehouden in de Epema state te Ysbrechtum op 19 januari 2012. Dagvoorzitter was Tjalling van Eysinga.

Bestuursleden van de studielenen gaven een korte presentatie waarin zij vertelden over het leen dat zij vertegenwoordigden. Zij gingen onder meer in op de voorwaarden om een bijdrage te ontvangen, de omvang van de bijdrage en het aantal studenten dat hun leen jaarlijks kon ondersteunen.

Er werden grote verschillen in leeftijd geconstateerd tussen de studielenen. De jongste aanwezige studielenen waren opgericht in de 20ste eeuw. De oudste studielenen dateerden uit de 15de eeuw. Dit verschil in leeftijd had overigens geen invloed op de hoogte van de financiële bijdrage die de studielenen verstrekten. Die lag over de hele linie ongeveer op ongeveer hetzelfde niveau. De leeftijd van een studieleen stond ook niet in relatie tot het aantal financiële bijdragen dat werd verstrekt.

Na de pauze werden er gezamenlijk diverse onderwerpen besproken. Het toezicht op de studielenen bleek voornamelijk bij de provincie te liggen. Een provincie die daar eigenlijk niet zo veel zin meer in bleek te hebben waardoor werd gezocht naar andere supervisors. In dat kader werd gedacht werd aan het instellen van een Raad van Toezicht of Raad van Advies.

Verder kwam de vraag aan de orde welke studielenen reeds over een website beschikten. Dat bleken er nog niet al te veel te zijn.

Een actueel gespreksonderwerp was de financiële ruimte die de studielenen tot hun beschikking hadden. Sommige studielenen gaven aan in staat te zijn 40 of meer studenten per jaar financieel te ondersteunen. Andere studielenen konden zich maar één of enkele bijdragen per studiejaar veroorloven.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. Dagvoorzitter Van Eysinga kondigde dan ook een jaarlijks vervolg aan. De organisatie van de bijeenkomst zou in 2012 gezamenlijk worden verricht door de vier Bolswarder Studielenen.

2013 Bijeenkomst te Bolsward

De tweede bijeenkomst van de Friese studielenen vond plaats op 17 april 2013 in het oude stadhuis van Bolsward.

De organisatie was in handen van de vier gezamenlijke Bolswarder studielenen. Voorafgaand aan de eigenlijk presentatie kregen de aanwezigen een rondleiding door het prachtige oude stadhuis van Bolsward.

De bijeenkomst werd opgeluisterd door aanwezigheid van Wethouder de heer Maarten Offringa. Hij hield een korte toespraak waarin onder meer hij inging op de historie van het stadhuis. Onder de aanwezigen bevond zich ook oud-burgemeester van Bolsward mevrouw Willemien Vroegindeweij.

Eén van de vier Bolswarder studielenen presenteerde zich ten overstaan van de aanwezigen. Verder stond een voordracht op het programma van mr Nico Schutte van de RU Groningen over fiscale regelgeving waar studielenen mee worden geconfronteerd. Hij hield een zeer informatief betoog waaruit bleek dat ook studielenen onderwerp van aandacht kunnen worden van de belastingdienst hoewel dat gezien de activiteiten van de studielenen niet voor de hand ligt.

Ook deze bijeenkomst werd als bijzonder geslaagd beschouwd zodat werd afgesproken dat het volgende jaar de studielenen weer bij elkaar zouden komen.