Skip to main content

Over ons

Stichting Gebroeders de Jong’s Leen is ten overstaan van notaris mr L.K. van Giffen te St. Anna Parochie op 2 september 1921 door de heer Tj. de Jong opgericht en is statutair gevestigd te Leeuwarden. De statutaire doelstelling van de stichting is om uit het inkomen van de stichting afstammelingen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis, echtelieden gewoond hebbende te Cornwerd bij Makkum, te laten studeren.