Skip to main content

Stichting Gebrs. De Jong’s Leen viert 90 jarig bestaan

Stichting Gebrs. De Jong’s Leen bestond in 2011 90 jaar. Opgericht in 1921 maar pas na twee decennia, in 1943 om precies te zijn, werd de eerste pensie uitgekeerd.

Inmiddels heeft een groot aantal afstammelingen van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis pensies mogen ontvangen. Onder de pensieontvangers bevonden en bevinden zich studerenden en promovendi maar ook personen die in het kader van hun opleiding behoefte hadden aan een éénmalige financiële ondersteuning.

De activiteiten van de stichting zijn niet uniek te noemen maar terugkijkend op die 90 jaar kan worden geconcludeerd dat de stichting een zinvolle bijdrage heeft kunnen leveren aan de educatie van vele familieleden. Het moge duidelijk zijn dat de stichting zich ook na 2011 zal blijven inzetten om het verstrekken van pensies mogelijk te maken.

Het 90-jarig bestaan van de stichting is gevierd op 4 november 2011 in Hotel De Wereld te Wageningen. Tijdens een uitgebreid diner voor bestuursleden, (oud) pensieontvangers en aanhang is door Herre Kingma uitgebreid stilgestaan bij het heden en verleden van de Stichting. Zo heeft de stichting tot nu toe circa 174 pensies uitgekeerd. Dat is een relatief hoog aantal in vergelijking met wat andere particuliere (familie) studiefondsen uitkeerden. Pensieontvangers bevinden en bevonden zich in diverse landen waaronder Nederland, Canada, De Verenigde Staten, Brazilië en Duitsland. De eerste pensieontvanger was Tjeerd Prosee en na hem volgenden er dus nog velen.

De stichting dankt alle aanwezigen hartelijk voor hun deelname aan de jubileumviering. Hieronder volgt een foto van deze geslaagde bijeenkomst.

Een deel van de genodigden aan de dis met als derde van links, Klaas-Jan van Dijk, penningmeester van de stichting en uiterst rechts op de foto Erik Meier, inspecteur studievoortgang van de stichting.