Skip to main content

Het Register van Leengerechtigden

De stichting houdt een Register van Leengerechtigden bij. Leengerechtigde is men na registratie en opname in het register. ‘Leengerechtigden’ zijn in deze context de afstammelingen van het echtpaar Rinia – Van der Sluis.

Indien een afstammeling van het echtpaar Rinia – Van der Sluis opgenomen wil worden in het register en zo de status van leengerechtigde wil verkrijgen, moet daartoe een verzoek worden ingediend bij de stichting.

Registernummer

Indien u afstammeling bent van Herre Rinia en Reinskje van der Sluis maar (nog) niet beschikt over een registernummer dient u een verzoek tot registratie te richten aan de stichting. Na ontvangst van de gegevens en overlegging van de ter controle gevraagde bewijsstukken zal de aanvrager een registernummer worden toegekend indien de aanvrager inderdaad een afstammeling is van het echtpaar Rinia – Van der Sluis.

Het registernummer van een leengerechtigde begint met een letter afhankelijk van de familietak waarvan men deel uitmaakt, gevolgd door een aantal cijfers gebaseerd op de historie van afstamming en ook het aantal kinderen in het gezin.

Bewijsstukken

Een verzoek tot registratie moet vergezeld gaan van bewijsstukken. Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie geldt als bewijsstuk. Bij aanmelding van hele jonge afstammelingen wordt een geboortekaartje altijd op prijs gesteld. Daarnaast moet een overzicht worden meegezonden met gegevens van de geregistreerde ouders van de aanvrager zodat eenvoudig een verbinding kan worden gemaakt met het register. Het is mogelijk dat aanvullende bewijsstukken worden gevraagd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de situatie dat de aanvrager niet eenvoudig kan worden gekoppeld aan zijn of haar voorouders.

Adressen

Verzoeken tot registratie, inclusief scans van de gevraagde de bewijsstukken, kunnen per e-mail worden verzonden naar: register@dejongsleen.nl

Overige informatie

De Vereniging Familie Kingma houdt ook een stamboom bij. Het is goed om te weten dat opname in de stamboom van de Vereniging Familie Kingma niet automatisch leidt tot registratie als leengerechtigde in het register van de stichting (of omgekeerd).