Skip to main content

De Tjeerd de Jongprijs 2013

Op vrijdag 1 november 2013 is voor de derde keer in successie de Tjeerd de Jongprijs uitgereikt, een onderzoeksprijs op het gebied van dierhouderij en economie. De ceremonie vond plaats in het Zodiac-gebouw van de Animal Breeding and Genetics Group van de Wageningen UR.

De kandidaten

Drie excellente studenten van de opleiding Dierwetenschappen van de Wageningen UR streden om de cheque van 2.000 euro. De drie kandidaten voor 2013 waren in alfabetische volgorde Esther Donkersloot, Sasha van der Klein en Mischa Streekstra. Zij namen deel aan het vak Research Mastercluster waar de prijs bij aansluit. In dat vak wordt van de studenten verwacht dat ze een voorstel indienen voor een onderzoeksproject op het gebied van dierwetenschappen.

Pitch

In een pitch presenteerden de kandidaten ten overstaan van het publiek en jury hun plannen voor hun onderzoeksproject.

Het project van Esther Donkersloot gaat over het identificeren van indicatoren die de levensverwachting van koeien kunnen voorspellen met als doel hun weerstand te verhogen. Dat is een actueel onderwerp aangezien de melkveestallen steeds groter worden als reactie op het verdwijnen van het melkquotum. De invloed van de veehouder op de levensverwachting is uiteraard groot. Daarom wordt in het onderzoek data gebruikt van verschillende testboerderijen waardoor die invloed wordt voor het onderzoek kan worden gecorrigeerd.

Sasha van der Klein presenteerde haar onderzoeksproject waarin de effecten worden gemeten van de beperking van voedsel voor kippen en hun nakomelingen. Een actueel onderwerp dat zal kunnen leiden tot nieuwe voedselstrategieën. Sasha verwoordde haar project in een mooie slogan: “Van plofkip tot bofkip”. Een eyeopener was dat een plofkip geen slechter leven hoeft te hebben dan een trager groeiende kip.

Mischa Streekstra presenteerde haar onderzoeksplan waarin de levenscyclus van koraalriffen en de reproductie van koraalriffen wordt bestudeerd. Hoe herstellen koralen zich? In haar onderzoek wordt onder meer de rol van licht op het koraal onderzocht en worden de genen van koraal bestudeerd. Dit is hard nodig aangezien om diverse redenen koraalriffen worden geoogst en reproductie van koraal in gevangenschap (nog) niet mogelijk is. Haar onderzoek vindt plaats in samenwerking met een groot aantal partijen waaronder Nederlandse dierentuinen.

De Jury

De jury stond dit jaar onder aanvoering van dr ir Henk Bovenhuis, universitair hoofddocent aan de universiteit. Namens de stichting namen Prof. dr Herre Kingma en Erik Meijer deel aan het juryberaad. De beraadslaging van de jury duurde ongebruikelijk lang. Het bleek een lastige klus de winnaar aan te wijzen gezien het hoge niveau van de presentaties en de onderzoeksprojecten.

De winnaar

De jury heeft de Tjeerd de Jongprijs 2013 toegekend aan Esther Donkersloot. Wij feliciteren haar van harte met de prijs. De verschillen waren dit jaar echter zo klein, er werd gesproken over een ‘close call’. Dat heeft de jury doen besluiten Sasha van der Klein en Mischa Streekstra ieder een tweede prijs toe te kennen bestaande uit een geldprijs van 1.000 euro. Alle kandidaten ontvingen ook een bos bloemen en de koebeker van Makkummer Aardewerk.

Dank

Wij danken Jan van der Poel en overige medewerkers van de universiteit voor de organisatie en deelname aan de prijsuitreiking. Wij danken ook familieleden en medestudenten van de kandidaten voor hun aanwezigheid. Wij maken ons op voor de editie van 2014.

Binnenkort zullen op deze site foto’s worden getoond van de prijsuitreiking. Ook publiceren wij op deze site verhalen van oud deelnemers aan de Tjeerd de Jongprijs. Daarin vertellen zij over het verloop van hun onderzoeksproject en verdere stappen in hun (wetenschappelijke) carrière.