Skip to main content

Bezoek aan de pachters

Maandag 6 augustus 2012 heeft het bestuur van de stichting met haar rentmeester Eddy Oostra een bezoek gebracht aan de pachters van de stichting. Deze schouw had voor het laatst plaatsgevonden in 1987. Sindsdien zijn de boerenbedrijven, gelegen in Friesland, overgenomen door jongere pachters dus was het nodig tijd voor een hernieuwde kennismaking met de pachters.

Het dagprogramma was opgesteld door Eddy Oostra en voorzag in een bezoek in de ochtend aan de pachter in Rijs. In de middag zouden de pachter in Abbega en de pachter nabij Zweins worden bezocht. ‘s-Middags was tijd ingeruimd voor een lunch bij de Galamadammen.

En dan het weer op maandag 6 augustus 2012. Diverse weertypen zijn die dag voorbij gekomen. Er bleek een buienfront in de lengterichting over Friesland te liggen. Forse buien werden afgewisseld met zonnige periodes. Tot in de loop van de middag het weer opklaarde. Bij het bezoek aan de laatste pachter bij Zweins bleek dat dat gebied  heel veel hemelwater te verwerken had gekregen.

De ontvangst door de pachters en aanhang was gastvrij en hartelijk. Aan de keukentafels passeerden allerlei onderwerpen de revue. De pachters spraken over hun bedrijf en hun plannen, het verdwijnen van het melkquotum, verschillen in melkprijzen, goede en minder goede coöperaties, grondprijzen, de afzet van mest en opvolgingskwesties. Eddy Oostra fungeerde als deskundig host. En van de bestuursleden, Erik Meier, bleek over toepasselijke werkervaring te beschikken zodat vanuit de stichting zinvolle vragen konden worden gesteld. Maar bovenal stonden de bezoeken in het teken van kennismaking en gezelligheid.

Vast onderdeel van het bezoek aan de pachters was de rondleiding op het bedrijf. Gezamenlijk werden de stallen, de melkinstallaties en uiteraard het vee bekeken. Het echte schouwen was begonnen.

 

Een koe wordt gestoord bij zijn maaltijd. Wie schouwt nou wie?

Pachters gaven onder meer uitleg over het voer, kuilgras of vers gras, en de effecten daarvan op het vee. Over het stallen van het vee en de coöperaties die met een iets hogere melkprijs melkveehouders ertoe aanzetten hun vee de weide in te sturen. Het verschil tussen kuilgras en vers gras is duidelijk zichtbaar als je bovenstaande en onderstaande foto met elkaar vergelijkt.

Eén van de stallen tijdens één van de rondleidingen.

Met de pachter nabij Zweins werd met name gesproken over de grond waarop in een verleden een state had gestaan toebehorende aan een heer Kingma. Een bosschage en de grillige verkaveling van de grond zijn hiervan de zichtbare getuigenissen.

Bosschage in de nabijheid van Zweins.

Het bestuur dankt de pachters, echtgenoten en Eddy Oostra voor  het welslagen van deze dag. Er is dan ook geen reden te bedenken waarom een volgende schouw weer 25 jaar op zich zou moeten laten wachten.